Saga Pure: Σκεφτόμαστε τη σύσταση και την επακόλουθη εισαγωγή μιας νέας επενδυτικής εταιρείας

(Άσλο, 9 Νοεμβρίου 2022) Saga Pure ASA (Saga PureΟΣΕ: SAGA) ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή του να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία βιομηχανικών επενδύσεων με επίκεντρο τα προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, με φιλοδοξία ξεχωριστής εισαγωγής στο Euronext Growth το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η νέα εταιρεία θα έχει 500 εκατομμύρια ΝΟΚ σε ίδια κεφάλαια με τη μορφή χρημάτων.

Προφορές

  • Saga Pure ASA από την έναρξή της το τέταρτο τρίμηνο του 2020, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 490 εκατομμύρια ΝΟΚσυνεισφέροντας σε μια ταμειακή θέση του 780 εκατομμύρια ΝΟΚ ως πρώτο Νοέμβριος 2022.
  • Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί την εταιρεία υπερκεφαλαιοποιημένη και προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση τη δημιουργία νέας επενδυτικής εταιρείας για επενδύσεις σε επισφαλή περιουσιακά στοιχεία.
  • Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο Euronext Growth το πρώτο τρίμηνο του 2023 και θα έχει 500 εκατομμύρια ΝΟΚ σε ίδια κεφάλαια με τη μορφή χρημάτων.
  • Saga Pure ASA θα διατηρήσει εκτός από τις τρέχουσες επενδύσεις της 280 εκατομμύρια ΝΟΚ σε μετρητά ως πρώτο Νοέμβριος 2022 και είναι καλά κεφαλαία. Saga Pure’s η στρατηγική θα παραμείνει αμετάβλητη.

Saga Pure από την έναρξή της το τέταρτο τρίμηνο του 2020, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 490 εκατομμύρια ΝΟΚσυνεισφέροντας σε μια ταμειακή θέση του 780 εκατομμύρια ΝΟΚ ως πρώτο Νοέμβριος 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί την εταιρεία υπερκεφαλαιοποιημένη και προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση (ΤΓΣ) τη σύσταση νέας επενδυτικής εταιρείας. Η νέα εταιρεία θα επενδύσει σε προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και θα ηγείται Haakon R. Fouret.

Saga Pure έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ιστορικό στις επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του διοικητικού συμβουλίου και της επενδυτικής μας ομάδας, πρόσβαση στη ροή συναλλαγών και πειθαρχία κεφαλαίων. Το περασμένο έτος σημειώθηκαν επίσης ολοένα και πιο ασταθείς κεφαλαιαγορές, οι οποίες αναμένουμε να συνεχιστούν και να δούμε αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες σε περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για να επωφεληθούν από αυτές τις ευκαιρίες, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη δημιουργία μιας νέας επενδυτικής εταιρείας με ευρύτερη επενδυτική εντολή», λέει ο Björn Simonsen, Διευθύνων Σύμβουλος της Saga Pure.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο Euronext Growth το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η νέα εταιρεία θα έχει 500 εκατομμύρια ΝΟΚ σε μετοχικό κεφάλαιο με τη μορφή μετρητών από Saga Pure. Μετά τη διάσπαση, Saga Pure θα κρατήσει 280 εκατομμύρια ΝΟΚ σε μετρητά, εκτός από τις τρέχουσες βασικές ιδιοκτησιακές της θέσεις Heimdall PowerHorisont Energi, Hyon και IC Technology. Saga Pure θα παραμείνει καλά κεφαλαιοποιημένη και θα συνεχίσει να αναζητά επενδύσεις στην πράσινη τεχνολογία.

«Η στρατηγική του Saga Pure παραμένει αναλλοίωτο. Έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών με μεγάλες δυνατότητες, έναν σταθερό ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδύσεις. Το spin-off αποτελεί παράδειγμα της πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων μας, την εστίασή μας στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων και θα παρέχει στους επενδυτές μας πρόσβαση σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σύμπαν», καταλήγει ο Simonsen.

Όλοι οι μέτοχοι σε Saga Pure θα λάβει ανάλογες μετοχές της νέας εταιρείας, οι οποίες θα είναι διαπραγματεύσιμες μετά την εισαγωγή στο Euronext Growth, που αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από την Εκτ.Γ.Σ. Saga Pureπου θα κληθεί στο άμεσο μέλλον.

Η νέα εταιρεία θα διευθύνεται από Haakon R. Fouret. Το Fure φέρνει εμπειρία από DNB Markets Equity Research και Magni Partnersκαθώς και από τα διοικητικά συμβούλια του Avida Finance, Mybank, Κράτα φωτιά και Yara International.

Saga Pure θα φιλοξενήσει μια εταιρική ενημέρωση στις 10 Νοεμβρίου στις 12:00 CET, όπου θα σκιαγραφηθεί ο προαναφερόμενος διαχωρισμός. Η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2022 και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα δημοσιευθούν στις 10 Νοεμβρίου στις 07:00 CET.

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:

Björn Simonsen, Διευθύνων Σύμβουλος, +47 971 79 821

Espen Lundaas, CFO, +47 924 31 417

Σχετικά με Saga Pure | www.sagapure.com

Saga Pure ASA είναι μια επενδυτική εταιρεία που εστιάζει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδρογόνο, κυκλική οικονομία και ευκαιρίες CO2-μείωση.

Αυτές οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την κατάχρηση αγοράς και υπόκεινται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης σύμφωνα με τις ενότητες 5-12 του Νορβηγικού νόμου περί εμπορίας κινητών αξιών. Αυτό ανταλλαγή εμπορευμάτων Η ανακοίνωση έγινε από τον Espen Lundaas, CFO, Saga Pure ASAΕπί 9 Νοεμβρίου 2022 στις 12.40 CET.

https://news.cision.com/saga-pure-asa/r/saga-pure–contemplating-establishment-and-subsequent-listing-of-new-investment-company,c3664201

https://mb.cision.com/Public/20232/3664201/b41b34529056ca4c.pdf

(γ) 2022 Cision. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος., πηγή Δελτία τύπου – Αγγλικά

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *