ΣΥΝΟΨΗ: Εθνική στρατηγική της διοίκησης Biden-Harris για την πείνα, τη διατροφή και την υγεία

Περισσότερα από 50 χρόνια μετά την πρώτη Διάσκεψη του Λευκού Οίκου για τα τρόφιμα, τη διατροφή και την υγεία, οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη τερματίσει την πείνα και αντιμετωπίζουν μια επείγουσα κρίση υγείας που σχετίζεται με τη διατροφήο αυξανόμενος επιπολασμός ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, η υπέρταση και ορισμένοι καρκίνοι. Οι συνέπειες της επισιτιστικής ανασφάλειας και των ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφή είναι σημαντικές, εκτεταμένες και επηρεάζουν δυσανάλογα τις ιστορικά υποεξυπηρετούμενες κοινότητες. Ωστόσο, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προληφθούν εάν δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία του έθνους.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις οραματίζεται μια Αμερική όπου κανείς δεν αναρωτιέται αν θα έχει αρκετά χρήματα για να βάλει φαγητό στο τραπέζι, όπου η επιλογή υγιεινής τροφής είναι η ευκολότερη επιλογή και όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να είναι σωματικά δραστήριοι. Για την επίτευξη αυτού του οράματος απαιτούνται μετασχηματιστικά προγράμματα, πολιτικές και συστημικές αλλαγές εντός και εκτός της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα για την αντιμετώπιση αυτών των περίπλοκων ζητημάτων και δεν υπάρχει λύση εν μία νυκτί. Η επίτευξη προόδου απαιτεί συλλογική, διαρκή δράση και κινητοποίηση σε κάθε τμήμα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε έναν στόχο να τερματιστεί η πείνα και να αυξηθεί η υγιεινή διατροφή και η σωματική δραστηριότητα έως το 2030, ώστε λιγότεροι Αμερικανοί να υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή μειώνοντας παράλληλα τις σχετικές ανισότητες στην υγεία.

Για την επίτευξη του στόχου του Προέδρουκαι αξιοποιώντας το υπάρχον έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πείνας και των ασθενειών που σχετίζονται με τη διατροφήαυτή η στρατηγική προσδιορίζει φιλόδοξες και εφικτές ενέργειες που θα επιδιώξει η κυβέρνηση Μπάιντεν-Χάρις σε πέντε πυλώνες:

  1. Βελτίωση της πρόσβασης και της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της οικονομικής ασφάλειας· αύξηση της πρόσβασης σε δωρεάν και υγιεινά σχολικά γεύματα· διάθεση των θερινών επιδομάτων ηλεκτρονικής μεταφοράς (EBT) σε περισσότερα παιδιά· και επέκταση της επιλεξιμότητας του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP) σε περισσότερους υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς.
  2. Ενσωμάτωση διατροφής και υγείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το Κογκρέσο για την πιλοτική κάλυψη ιατρικά εξατομικευμένων γευμάτων στο Medicare. δοκιμή κάλυψης της διατροφικής εκπαίδευσης και άλλης διατροφικής υποστήριξης της Medicaid χρησιμοποιώντας έργα επίδειξης της ενότητας 1115 της Medicaid. και επέκταση της πρόσβασης των δικαιούχων του Medicaid και του Medicare σε συμβουλευτική διατροφή και παχυσαρκία·
  3. Ενδυνάμωση όλων των καταναλωτών να κάνουν και να έχουν πρόσβαση σε υγιεινές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για την ανάπτυξη ενός συστήματος επισήμανσης στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας για τις συσκευασίες τροφίμων· προτείνοντας την επικαιροποίηση των διατροφικών κριτηρίων για έναν ισχυρισμό «υγιεινού» στις συσκευασίες τροφίμων· επέκταση των κινήτρων SNAP για φρούτα και λαχανικά· διευκόλυνση της μείωσης του νατρίου στην προσφορά τροφίμων με την έκδοση μακροπρόθεσμων, εθελοντικών στόχων νατρίου για τη βιομηχανία· και αξιολόγηση πρόσθετων βημάτων για τη μείωση της κατανάλωσης προστιθέμενης ζάχαρης, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών εθελοντικών στόχων·
  4. Προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για όλους, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του Κρατικού Προγράμματος Φυσικής Δραστηριότητας και Διατροφής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ σε όλες τις πολιτείες και τις επικράτειες· επένδυση σε προσπάθειες σύνδεσης των ανθρώπων με πάρκα και άλλους εξωτερικούς χώρους· και χρηματοδότηση τακτικών ενημερώσεων και προώθησης του Οδηγίες φυσικής δραστηριότητας για Αμερικανούς; και
  5. Βελτίωση της έρευνας για τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της χρηματοδότησης για τη βελτίωση των δεικτών, τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα για την ενημέρωση της πολιτικής διατροφής και ασφάλειας τροφίμων, ιδίως σε θέματα ισότητας και πρόσβασης· και την εφαρμογή ενός οράματος για την προώθηση της επιστήμης της διατροφής.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί μόνη της να τερματίσει την πείνα και να μειώσει τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή. Ο ιδιωτικός τομέας; κρατικές, φυλετικές, τοπικές και εδαφικές κυβερνήσεις· ακαδημαϊκή κοινότητα; και μη κερδοσκοπικές και κοινοτικές ομάδες πρέπει επίσης να δράσουν. Αυτή η στρατηγική περιγράφει λεπτομερείς εκκλήσεις για δράση για όλες αυτές τις οντότητες να εκπληρώσουν τον ρόλο τους. Συνολικά, αυτές οι συλλογικές προσπάθειες θα κάνουν τη διαφορά και θα μας φέρουν πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του 2030.

Για να διαβάσετε την πλήρη εθνική στρατηγική, κάντε κλικ εδώ.

###

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *