Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει το υψηλό κόστος της σωματικής αδράνειας σε μια πρώτη παγκόσμια έκθεση

Σχεδόν 500 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτη ή άλλες μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΚΝ) λόγω έλλειψης σωματικής δραστηριότητας μεταξύ 2020 και 2030, με κόστος 27 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εκτός εάν οι κυβερνήσεις λάβουν επείγουσα δράση για να ενθαρρύνουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα στους πληθυσμούς τους.

Η έκθεση Global Status of Physical Activity 2022, που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετρά τον βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις πληρούν τις συστάσεις για αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες και τις ικανότητες.

Στοιχεία από 194 χώρες δείχνουν ότι η συνολική πρόοδος είναι αργή και ότι οι χώρες πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και έτσι την πρόληψη ασθενειών και τη μείωση της επιβάρυνσης των ήδη επιβαρυμένων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

  • Λιγότερο από το 50% των χωρών έχουν εθνική πολιτική σωματικής άσκησης, εκ των οποίων λιγότερο από το 40% είναι λειτουργικό
  • Μόνο το 30% των χωρών έχουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σωματική άσκηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες
  • Ενώ σχεδόν όλες οι χώρες αναφέρουν ένα σύστημα παρακολούθησης της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες, το 75% των χωρών παρακολουθεί τη φυσική δραστηριότητα μεταξύ των εφήβων και λιγότερο από το 30% παρακολουθεί τη σωματική δραστηριότητα σε παιδιά κάτω των 5 ετών
  • Σε τομείς πολιτικής που θα μπορούσαν να προωθήσουν ενεργές και βιώσιμες μεταφορές, μόνο λίγο πάνω από το 40% των χωρών έχουν πρότυπα σχεδιασμού δρόμων που κάνουν το περπάτημα και το ποδήλατο ασφαλέστερα.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες για να επεκτείνουν την εφαρμογή πολιτικών για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους να είναι πιο δραστήριοι μέσω του περπατήματος, της ποδηλασίας, του αθλητισμού και άλλων σωματικών δραστηριοτήτων. Τα οφέλη είναι τεράστια όχι μόνο για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά και για τις κοινωνίες, το περιβάλλον και τις οικονομίες…» είπε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, «Ελπίζουμε ότι οι χώρες και οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την έκθεση, για να να οικοδομήσουμε πιο ενεργές, πιο υγιείς και δικαιότερες κοινωνίες για όλους».

Η οικονομική επιβάρυνση της σωματικής αδράνειας είναι σημαντική και το κόστος της θεραπείας νέων περιπτώσεων μη μεταδοτικών ασθενειών που μπορούν να προληφθούν (ΜΚΝ) θα φτάσει σχεδόν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2030, περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ενώ οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ΜΝΠ και της σωματικής αδράνειας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, το 28% των πολιτικών αναφέρεται επί του παρόντος ότι δεν χρηματοδοτούνται ή εφαρμόζονται. Θεωρούμενη ως η «καλύτερη αγορά» για να παρακινήσει τον πληθυσμό να καταπολεμήσει τα ΜΚΔ, η έκθεση έδειξε ότι λίγο πάνω από το 50% των χωρών είχαν πραγματοποιήσει εθνική επικοινωνιακή εκστρατεία ή οργανώσει μαζικές εκδηλώσεις σωματικής δραστηριότητας τα τελευταία δύο χρόνια. Η πανδημία COVID-19 όχι μόνο σταμάτησε αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά επηρέασε επίσης την εφαρμογή άλλων πολιτικών, οι οποίες διεύρυναν τις ανισότητες στην πρόσβαση και τις ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα για πολλές κοινότητες.

Για να βοηθήσει τις χώρες να αυξήσουν τη σωματική δραστηριότητα, το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης του ΠΟΥ για τη Φυσική Δραστηριότητα 2018-2030 (GAPPA) ορίζει 20 συστάσεις πολιτικής – συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για τη δημιουργία ασφαλέστερων διαδρομών για την προώθηση πιο ενεργών μεταφορών, την παροχή περισσότερων προγραμμάτων και ευκαιριών για σωματική δραστηριότητα στο βασικές ρυθμίσεις όπως η παιδική μέριμνα, τα σχολεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο χώρος εργασίας. Η σημερινή Έκθεση Παγκόσμιας Κατάστασης αξιολογεί την πρόοδο της χώρας σε σχέση με αυτές τις συστάσεις και δείχνει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Ένα κρίσιμο εύρημα στην έκθεση Παγκόσμιας Κατάστασης Φυσικής Δραστηριότητας είναι ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στα παγκόσμια δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου σε σημαντικές δράσεις πολιτικής – όπως η παροχή δημόσιου ανοιχτού χώρου, η παροχή υποδομής πεζοπορίας και ποδηλασίας και η παροχή αθλητισμού και φυσική αγωγή στα σχολεία . Η έκθεση ζητά επίσης να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες σε ορισμένα υπάρχοντα δεδομένα.

«Δεν έχουμε παγκόσμιους συμφωνημένους δείκτες για τη μέτρηση της πρόσβασης σε πάρκα, ποδηλατόδρομους, μονοπάτια – αν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεδομένα σε ορισμένες χώρες. Επομένως, δεν μπορούμε να αναφέρουμε ή να παρακολουθούμε την παγκόσμια παροχή υποδομής που θα διευκολύνει την αυξημένη φυσική δραστηριότητα», δήλωσε η Fiona Bull, επικεφαλής του τμήματος φυσικής δραστηριότητας του ΠΟΥ. «Μπορεί να είναι ένας φαύλος κύκλος, η έλλειψη δεικτών και δεδομένων οδηγεί σε έλλειψη παρακολούθησης και λογοδοσίας και, στη συνέχεια, πολύ συχνά σε έλλειψη πολιτικής και επενδύσεων. Ό,τι μετριέται γίνεται και έχουμε τρόπο να κάνουμε για να παρακολουθήσουμε ολοκληρωμένα και σθεναρά την εθνική δράση για τη σωματική δραστηριότητα».

Η έκθεση καλεί τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στη σωματική δραστηριότητα ως κλειδί για τη βελτίωση της υγείας και την αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών, να ενσωματώσουν τη σωματική δραστηριότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές και να αναπτύξουν εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές και εκπαίδευση για τη βελτίωση της εφαρμογής.

«Είναι καλό για τη δημόσια υγεία και έχει οικονομικό νόημα να ενθαρρύνουμε περισσότερη σωματική δραστηριότητα για όλους», δήλωσε ο Δρ Rüdiger Kretsch, Διευθυντής του Τμήματος Προαγωγής Υγείας, ΠΟΥ. «Πρέπει να κάνουμε τα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας χωρίς αποκλεισμούς ευκολότερα για όλους και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Αυτή η έκθεση απευθύνει μια σαφή έκκληση προς όλες τις χώρες για ισχυρότερη και επιταχυνόμενη δράση από όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να εργαστούν καλύτερα από κοινού για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου της μείωσης του επιπολασμού της σωματικής αδράνειας κατά 15% έως το 2030».

Τα δεδομένα για την έκθεση προέρχονται από την Έρευνα χωρητικότητας της χώρας για μη μεταδοτικές ασθένειες του ΠΟΥ (2019 και 2022) και την Έκθεση Παγκόσμιας Κατάστασης Οδικής Ασφάλειας του ΠΟΥ (2018).

Το κόστος της σωματικής αδράνειας στα συστήματα υγείας, χειρόγραφο σε Preprints with The Lancet (έκδοση με αξιολόγηση από ομοτίμους στο The Lancet Global Health)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *