Η AM Best αναθεωρεί τις προοπτικές σε θετικές για την PGA Sompo Insurance Corporation

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ-(ΣΥΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)–AM Best αναθεώρησε την προοπτική σε θετική από σταθερή και επιβεβαίωσε την αξιολόγηση οικονομικής ευρωστίας B+ (καλή) και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα εκδότη «bbb-» (καλή) της PGA Sompo Insurance Corporation (PGA Sompo) (Φιλιππίνες).

Αυτές οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (αξιολογήσεις) αντικατοπτρίζουν την ισχύ του ισολογισμού της PGA Sompo, τον οποίο η AM Best αξιολογεί ως ισχυρό, καθώς και τα επαρκή λειτουργικά αποτελέσματα, το περιορισμένο επιχειρηματικό προφίλ και την κατάλληλη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM).

Οι αναθεωρήσεις των προοπτικών σε θετικές βασίζονται στην προσδοκία της AM Best για συνεχιζόμενη σταθερή λειτουργική απόδοση για την PGA Sompo μεσοπρόθεσμα, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ισχύ του ισολογισμού.

Η αξιολόγηση της ισχύος του ισολογισμού της PGA Sompo βασίζεται στην προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο κεφαλαιοποίησή της, η οποία παρέμεινε στο ισχυρότερο επίπεδό της στο τέλος του 2021, όπως μετρήθηκε με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Best (BCAR). Παρόλα αυτά, η εταιρεία διαθέτει μικρή απόλυτη κεφαλαιακή βάση, η οποία αυξάνει την ευαισθησία της κεφαλαιακής επάρκειας σε αλλαγές απόδοσης και σενάρια πίεσης. Η PGA Sompo έχει μια συντηρητική επενδυτική στρατηγική, με επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούνται κυρίως από μετρητά, καταθέσεις και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η εταιρεία έχει πολύ υψηλή χρήση και εξάρτηση από την αντασφάλιση, με πάνω από το 95% των ασφαλίστρων να εκχωρούνται σε αντασφαλιστές. αν και το πλειοψηφικό πακέτο δόθηκε στον μέτοχο μειοψηφίας της, Sompo Japan Insurance Inc. (Sompo), το οποίο θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει πολύ χαμηλό επίπεδο πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Παρά το γεγονός ότι είναι μέτοχος μειοψηφίας, η Sompo παρέχει τόσο σιωπηρή όσο και ρητή υποστήριξη στην PGA Sompo, η οποία πιστεύεται ότι δημιουργεί πρόσθετη οικονομική ευελιξία.

Η AM Best αξιολογεί τα λειτουργικά αποτελέσματα της PGA Sompo ως επαρκή. Η εταιρεία έχει επιδείξει σταθερή λειτουργική κερδοφορία τα τελευταία πέντε χρόνια με μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων 8,4% (2017-2021). Τα αποτελέσματα της αναδοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου βασίστηκαν στα έσοδα από προμήθειες αντασφάλισης που δημιουργήθηκαν από εκχωρηθείσες επιχειρήσεις, με τις υψηλότερες προμήθειες τα τελευταία χρόνια να υποστηρίζουν τα βελτιωμένα αποτελέσματα. Ο δείκτης καθαρών ζημιών της εταιρείας αυξήθηκε το 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λόγω των υψηλότερων αξιώσεων από ένα καταστροφικό γεγονός, τον Typhoon Odette (Rai), αν και ο αντίκτυπος στα συνολικά κέρδη περιορίστηκε από τον πολύ χαμηλό δείκτη διατήρησης ασφαλίστρων της εταιρείας. Το εισόδημα από επενδύσεις παραμένει σταθερός παράγοντας στα λειτουργικά κέρδη, με μέση καθαρή απόδοση πενταετίας 3,0% (2017-2021).

Η AM Best βλέπει το επιχειρηματικό προφίλ της PGA Sompo ως περιορισμένο. Αν και η εταιρεία επωφελείται από τη σχέση της με τη Sompo, η οποία διατηρεί ισχυρή έκθεση σε κινδύνους που σχετίζονται με την Ιαπωνία στις Φιλιππίνες, η PGA Sompo θεωρείται μια μικρή ασφαλιστική εταιρεία ζημιών. Με βάση το ακαθάριστο εγγεγραμμένο ασφάλιστρο, η εταιρεία είχε μερίδιο εγχώριας αγοράς περίπου 3% το 2021. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών υπηρεσιών της εταιρείας θεωρείται συγκεντρωμένο ανά είδος επιχείρησης και γεωγραφία.

Η AM Best θεωρεί κατάλληλη την προσέγγιση ERM της εταιρείας, δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των τρεχουσών λειτουργιών της. Η PGA Sompo πιστεύεται επίσης ότι επωφελείται από ένα επίπεδο υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης κινδύνου από τον Όμιλο Sompo.

Οι αξιολογήσεις κοινοποιούνται σε αξιολογημένες οντότητες πριν από τη δημοσίευση. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι βαθμολογίες δεν έχουν αλλάξει από την παρούσα ανακοίνωση.

Αυτό το δελτίο τύπου αναφέρεται στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο AM Best. Για όλες τις πληροφορίες αξιολόγησης που σχετίζονται με την εξαίρεση και τις σχετικές γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του γραφείου υπεύθυνος για την έκδοση καθεμίας από τις επιμέρους αξιολογήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για την πρόσφατη δραστηριότητα αξιολόγησης AM Best. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τους περιορισμούς των γνωμοδοτήσεων πιστωτικής βαθμολογίας, ανατρέξτε στον Οδηγό της Best για τα πιστωτικά αποτελέσματα. Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best, των αξιολογήσεων απόδοσης του Best, των προκαταρκτικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best και των δελτίων τύπου του AM Best, ανατρέξτε στον Οδηγό για τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων του Best.

Η AM Best είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εκδότης ειδήσεων και πάροχος ανάλυσης δεδομένων που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο. Με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες με περιφερειακά γραφεία στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Πόλη του Μεξικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ambest.com.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 από την AM Best Rating Services, Inc. και/ή τις θυγατρικές της. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *